Élet Erő Egyesület

Egészséges Életmódot Segítő Egyesület

Alakult: 2003.02.19.

Az egyesület célja:

 • az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás
 • az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkozás tanítása
 • az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése
 • ősi kínai bölcsességek tanítása, az ősi kínai gyógymódok megismertetése
 • a gyógynövények hatásainak megismertetése
 • óvodai, iskolai egészségmegőrző program kidolgozása és terjesztése
 • krónikus betegek testi, lelki és szellemi ápolása
 • rehabilitációs tevékenység
 • pszichés támaszadás
 • oktatás, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése, kiadványok, hang- és képfeltételek készítése és terjesztése
 • táborok szervezése, ezoterikus kegyhelyek felkeresése, zarándok utak szervezése
 • sorsátalakítás lehetősége, az ezoterikus asztrológia és asztropszichológia megismertetése

Az egyesület rendes tagja lehet:

Minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a belépési nyilatkozatban  vállalja, hogy elfogadja az egyesület célkitűzéseit és részt vállal azok megvalósításában.

Az egyesület pártoló tagja lehet:

Minden belföldi és külföldi jogi  és  természetes  személy, aki nem a tagja az  egyesületnek, illetve nem kíván annak tagjává lenni, de az  egyesületet céljának elérésében anyagi eszközökkel és egyéb módon támogatja.

Az egyesület a tevékenységeinek végzéséhez támogatásokat elfogad.

Jövedelemadója 1% – nak nyújtásához szükséges adatok:

 • Adószámunk : 18935141-1-19
 • Az egyesület neve:
  • röviden: Élet Erő Egyesület
  • teljes névvel: Élet Erő Egészséges Életmódot Segítő Egyesület 

Egyéb pénzbeli támogatáshoz

 • Számlaszámunk: 72900068 – 10500707

Köszönjük!

Kálazi Ági
Élet Erő Egyesület elnöke